Espai de Psicopedagogia Sistèmica


Treball amb infants.

La font principal de les nostres emocions és la nostra herència emocional familiar - Mercè Traveset Vilaginés.

El que passa a les famílies dóna sentit i significat a moltes conductes i bloquejos emocionals.
Quan donem llum als assumptes no resolts, els mirem i els acceptem, les relacions i els conflictes milloren.

Totes les persones formem part d'un sistema familiar. Els diferents membres d'un sistema estan units per uns vincles familiars que cada persona porta amb ella mateixa.

La Pedagogia Sistèmica fa incidència en les arrels biològiques que expliquen l'estat present d'una persona. Dóna importància als vincles afectius, als pensaments, a les idees, a la història de la nostra família, i als ordres i desordres del nostre sistema.

 

 

Espai de Psicopedagogia Sistèmica